bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencja

Korespondencję do PBP w Ciechanowie należy kierować na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
ul. Warszawska 34
06-400 Ciechanów

Osobiście pisma należy składać w Sekretariacie Biblioteki (pokój nr 5, II piętro).


Sekretariat

Sekretariat znajduje się w siedzibie PBP w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul warszawska 34, (pokój nr 5, II piętro).
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15.30
tel./fax.(23)672 28 99 wew 113

e-mail: biblioteka@pbpciechanow.pl.pl


Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje Dyrektor PBP w Ciechanowie, po ustaleniu terminu w Sekretariacie.
Sprawy związane z wypożyczaniem, zamawianiem i prolongatą wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy załatwiać bezpośrednio w placówkach udostępniania Biblioteki.
Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać w Sekretariacie Biblioteki.
Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udziela Sekretariat
Wszystkie skargi i wnioski pisemne podlegają rejestracji w dzienniku korespondencji przychodzącej.
Skargi i wnioski są załatwiane niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Informacja o sposobie załatwienia pisemnej skargi lub wniosku przekazywana jest pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od daty wpływu do Biblioteki.Opublikował: Andrzej Kubicki
Publikacja dnia: 19.11.2019
Podpisał: Andrzej Kubicki
Dokument z dnia: 18.11.2019
Dokument oglądany razy: 301