bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Powiatowa Biblioteka Publiczna

im Zygmunta Krasińskiego

w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 34

tel. /fax 23 672 28 99, tel. 23 672 41 64

www.pbpciechanow.pl

e-mail: biblioteka@pbpciechanow.pl


Dyrektor:


Wiesława Małgorzata Tybuchowska


STATUS PRAWNY.

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury, osoba

prawna.

Wpisana do Rejestru instytucji kultury w Starostwie Powiatowym pod pozycją 1/99.

ORGANIZACJA.
W skład Powiatowej Biblioteki Publicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dyrektor
 2. Dział Księgowości
 3. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 4. Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Wiedzy o Regionie
 5. Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Udostępniania

Placówki udostępniania zbiorów :

1. CZYTELNIA
ul. Warszawska 34, tel. 23 672 41 64, wew. 112

Dni i godziny otwarcia dla czytelników
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 14:00

Zbiory

Literatura naukowa i popularnonaukowa, czasopisma archiwalne (roczniki) i bieżące.

Udostępnianie zbiorów
Na miejscu w czytelni

Inne usługi

Wypożyczanie międzybiblioteczne

Możliwość korzystania z komputerowej bazy katalogowej zbiorów Czytelni i kartotek regionalnych.

Możliwość korzystania z innych baz danych: Przewodnik Bibliograficzny za lata 1978-2001, Bibliografia Zawartości Czasopism za lata 1996-1999, Polska Bibliografia Literacka za rok 1989.

Usługi kserograficzne, wydruki komputerowe – odpłatne

Dostęp do Internetu, skanowanie - nieodpłatny

2. WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA dla dorosłych, dzieci i młodzieży
ul. Warszawska 34, tel. 23 672 41 64

Dni i godziny otwarcia dla czytelników
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 14:00

Zbiory

Literatura piękna i popularnonaukowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lektury szkolne, czasopisma bieżące.

Udostępnianie zbiorów

Wypożyczanie do domu oraz na miejscu w czytelni.

Inne usługi

Usługi kserograficzne - odpłatne

Dostęp do Internetu - nieodpłatny

3. WYPOŻYCZALNIA NR 1 dla młodzieży i dorosłych
ul. Okrzei 27 a, 
tel. 23 672 39 82

Dni i godziny otwarcia dla czytelników
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 14:00

Zbiory

Literatura piękna i popularnonaukowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lektury szkolne, czasopisma bieżące.

Udostępnianie zbiorów

Wypożyczanie do domu oraz na miejscu w czytelni.

Inne usługi

Dostęp do Internetu - nieodpłatny

4. CZYTELNIA REGIONALNA
ul. Warszawska 34, tel. 23 672 28 99, wew. 110

Dni i godziny otwarcia dla czytelników
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne

Zbiory

Gromadzone są tu następujące rodzaje zbiorów:

 • książki dotyczące Ciechanowa i powiatu oraz Mazowsza i ludzi związanych z regionem,
 • czasopisma regionalne i lokalne,
 • dokumenty życia społecznego (ulotki, katalogi, sprawozdania itp.),
 • materiały ikonograficzne (pocztówki, fotografie, grafiki),
 • dokumenty audiowizualne i elektroniczne,
 • kartografię (mapy, plany).

Udostępnianie zbiorów
Wypożyczanie do domu oraz na miejscu w czytelni.
Inne usługi

Usługi kserograficzne, wydruki komputerowe – odpłatne
Dostęp do internetu – nieodpłatny

AktualnościOpublikował: Andrzej Kubicki
Publikacja dnia: 21.10.2020
Podpisał: Andrzej Kubicki
Dokument z dnia: 27.01.2015
Dokument oglądany razy: 20 406